Regulamin -
"Jesz ile chcesz"

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z promocji FESTIWAL BURGERÓW JESZ ILE CHCESZ (dalej: „Promocja”) przez klientów restauracji Green Sharing Style Restaurant, korzystających z usług restauracji położonej przy ulicy Fałata 11G, 75-427 Koszalin.

Promocja obowiązuje w dniach 30.08-01.09.2022 lub do odwołania.

§ 2

Wydającym regulamin jest firma Dawid Promiński Photography, NIP : 2530262016, Radowo Małe 63/6 72-314 Radowo Małe, zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady korzystania

§1

1. Promocja dotyczy: burgerów dostępnych w ofercie restauracji Green.

2. Klient wybiera pierwszego burgera w zamówieniu, następne wydawane są losowe przygotowane z kuchni.

3. Klienci, którzy podczas wizyty w restauracji Green zamówią Promocję nie mogą dzielić się zamówionym w Promocji burgerem z innymi osobami.

4. W przypadku stwierdzenia przez kelnera dzielenia się przez gości z innymi osobami jednym z rodzajów Promocji, kelner ma prawo obciążyć każdą z osób.

5. Promocja nie obowiązuje w opcji „na wynos i na dowóz”. Burger zamówiony w Promocji może być podawany jedynie przez obsługę do stolika.

6. Cena Promocji wynosi 49zł za 1 osobę.

7. Czas trwania akcji po wykupieniu Promocji wynosi 180 minut podczas jednorazowej wizyty. Promocję można wykupić więcej niż raz, za każdym razem zasady dla każdej Promocji pozostają zgodne z niniejszym regulaminem.

8. Dla Klienta który zje samodzielnie najwięcej wydanych burgerów, przewidziana jest Nagroda w postaci karnetu na 13 burgerów, na 13 miesięcy.
9. Zamówienie dokonywane na podstawie karnetu ograniczone jest do jednego zamówienia na miesiąc.

III. Postanowienia końcowe

§1

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem że zmiany takie nie wpłyną w znacznym stopniu na pogorszenie warunków dla klientów.